Supervisie gericht op het vergroten van competenties

     met een persoonlijke en doelgerichte aanpak

Tarieven

Supervisie kan individueel of in een groep. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven. Een dubbele sessie, totaal 90 minuten, verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van de supervisie en beveel ik daarom aan.

Tarieven

45 minuten

60 minuten

90 minuten

Individuele supervisie

€ 110.-

€ 145,-

€ 210,-

Supervisie met twee personen

n.v.t.

€ 80,- per persoon

€ 115.- per persoon

Supervisie met drie personen

n.v.t.

n.v.t.

€ 85,- per persoon


Supervisie diagnostiek conform wijzigingsbesluit 2023

Voor supervisie diagnostiek in kader van de GZ-opleiding zijn er afwijkende tarieven. Dit heeft te maken met een herijking van de indirecte tijd in het wijzigingsbesluit GZ-opleiding (d.d.19-07-2023) onder I-F. Deze verdeling is 45 minuten supervisie en 45 minuten indirecte tijd. Dat betekent dat er effectief (flink) meer tijd is voor het lezen van verslagen is dan voorheen (45 minuten supervisie en 15 minuten indirecte tijd). 

Dit betekent concreet dat we afspraken kunnen maken:
 - conform het oude besluit (45 minuten +15 minuten; tarieven in tabel hierboven),
 - conform het nieuwe besluit (45 minuten + 45 minuten, tarieven in tabel hieronder),
 - of we spreken af dat ik de tijd schrijf naar wat ik gebruik (omdat het maar de vraag is of alle indirecte tijd gebruikt gaat worden; ik hanteer dan tabel hierboven, en reken de indirecte tijd naar rato van het tarief 45 minuten individuele sessie).

Tarieven (45+45)

45 minuten

90 minuten

Individuele supervisie diagnostiek

€ 165.-
(45 minuten + 45 minuten)

€320.-
(90 minuten + 90 minuten)

Supervisie diagnostiek met twee personen

n.v.t.

€240.- per persoon
(90 minuten + 180 minuten)

Supervisie diagnostiek met drie personen

n.v.t.

€215.- per persoon
(90 minuten + 270 minuten)


Docent
Een rol als docent in postacademische opleidingen is maatwerk, net zoals overige vormen van consultatie. Daarin maken we nadere afspraken.

Ik ben CRKBO geregistreerd docent. Dat betekent dat ik vrijgesteld ben van BTW over activiteiten die geboden worden in kader van een beroepsopleiding. Dit geldt voor alle supervisies én opleidingsdagen in kader van de opleiding tot GZ-psycholoog, EMDR-Practitioner en Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt. Activiteiten niet in kader van een opleiding zijn BTW belastbaar met 21%, zoals o.a. vrije supervisie en het geven van trainingen en workshops die niet in een beroepsopleiding vallen of onderdeel zijn van een opleiding van een vakregistratie.