Supervisie gericht op het vergroten van competenties

     met een persoonlijke en doelgerichte aanpak

Over Ronald

Achtergrond
Sinds het afronden van mijn universitaire studie 'Psychology' (Universiteit Twente, 2013) ben ik als psycholoog werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb als psycholoog gewerkt bij (bedrijfsonderdelen van) diverse grote GGZ-instellingen, waaronder Mediant GGZ (Enschede), Tactus Verslavingszorg (Enschede), GGZ Breburg (Tilburg) en GGZ Noord-Holland Noord (Alkmaar, Schagen & Hoorn). In 2017 voltooide ik de postmaster tot Gezondheidszorgpsycholoog bij RINO in Amsterdam.
Op dit moment ben ik werkzaam bij de Pro Persona als Gezondheidszorg in opleiding tot specialist (Klinisch Psycholoog). De opleiding wordt gevolgd bij het RCSW in Nijmegen. Naast behandelaar en supervisor, was ik van 2018-2021 ook inhoudelijk leidinggevende van de generalistische ggz. Tot slot ben ik sinds 2016 actief bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Tot 2022 in de opleidingscommissie, en sinds 2022 als lid van het bestuur.

Daarnaast volgde ik de HBO opleiding 'Verpleegkunde' (CHS Windesheim, 2010) en de universitaire studie Health Sciences (Universiteit Twente, 2014). Tussen 2004 en 2011 werkte ik in de verpleeg- en ouderenzorg bij zorginstellingen zoals Zorggroep Oude & Nieuwe Land (Steenwijk) en Zorgcombinatie Noorderboog (Steenwijk). Stages vonden plaats bij o.a. Dimence (Raalte & Zwolle) en Isala Klinieken (Zwolle). Als verpleegkundige werkte ik tot 2013 bij Mediant GGZ (Enschede).  Daarnaast werkte ik in 2014 een jaar als docent bij de opleiding Gezondheid & Technologie van Saxion Hogescholen. Tot slot was ik als vrijwilliger onder andere actief enkele jaren actief bij Meesters in de Psychologie.

Blauwdruk
Ik heb mij de afgelopen jaren toegelegd op het gedachtengoed van Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (GCGT) zoals beschreven door Korrelboom & Ten Broeke in hun handboek (2014) en samen met Verbraak & Meijer, in hun praktijkboek (2020). GCGT zie ik als blauwdruk van waar ik uit werk. Aanvullend heb ik mij toegelegd op de behandelvormen EMDR en het generalistisch werken. Tot slot verdiep ik mij op dit moment in Dialectische Gedragstherapie en verrijk ik mijzelf met een beter begrip van hoe ik de therapeutische relatie kan benutten.

Supervisor & Docent
Sinds 2018 ben ik actief als supervisor. Sinds 2021 werk ik vanuit eigen onderneming als supervisor en docent. Als supervisor ben ik beschikbaar voor supervisie in kader van het behalen van de registratie EMDR Europe Practitioner, in kader van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt®, in kader van de GZ-opleiding (zowel diagnostiek als behandeling) of in kader van vrije supervisie.
Sinds 2022 ben ik actief als docent in postacademische psychologie onderwijs. Ik ben actief als docent bij het CGT onderwijs in de GZ-opleiding van Postacademische Psychologie Opleidingen (PPO) in Zwolle en het onderdeel 'Generalistische GGZ' van de GZ-opleiding van Cure & Care Development (CCD). Vanaf 2023 ben ik in opleiding tot DGT trainer bij Dialexis Advies.

Registraties:
- EMDR Europe Consultant, doelgroep Volwassenen (sinds 2022), tevens EMDR Europe Practitioner, lid 33354 (sinds 2018)
- Individueel Therapeut DGT, Dialexis (sinds 2022)
- Cognitief Gedragstherapeut VGCt® , lid, 010651 (sinds 2021)
- GZ-Psycholoog (BIG): 99913235025 (sinds 2017)

Verwachte registraties:
- Supervisor VGCt® (verwacht 2025)
- Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut (BIG) (verwacht 2025)
- DGT Trainer (verwacht 2025)
- DGT Teamconsultant (verwacht 2025)

Publicaties
Hieronder treft u de publicaties waar ik bij betrokken ben geweest. 

Vakpublicaties
- Meijer, S., Roskam, R. & Koudstaal, A. (2023). ’It depends on the patient’: Traumabehandeling bij persoonlijkheidsstoornissen. EM32, 96-98.
- Meijer, S. & Roskam, R. (2023). ‘It depends on the patient’: de behandeling van trauma bij borderline problematiek, EM32, p 108-111
- Roskam, R. & Meijer, S. (2023). Ingrediënten voor succesvolle EMDR-supervisie, EM31, p3-5
- Roskam, R. (2021). Wat als de behandelaar (g)een forensisch doel heeft?, EM27, p40-42
- Roskam, R. & Runhaar, M. (2021). Tegen alle verwachtingen in, Tijdschrift voor gedragstherapie 21(3), p179-181. Boom Uitgeverij
- Roskam, R. (2020). Flashforward-procedure of exposure in vivo, EM24, p4-7
- Roskam, R. (2018). EMDR bij een zwangere vrouw met bevallingsangst, EM18, p22-24
- Roskam, R. (2017). De nieuwste inzichten voor exposure als aanvulling op EMDR, EM14, p48-51
- Roskam, R. & Bernard N. (2017). Behandeling van een ernstig getraumatiseerde vluchteling met psychotische verschijnselen: een uitdaging voor patiënt en hulpverlener, EM14, p23-25
- Roskam, R. (2014). Woord voor Woord: Een onderzoek naar de kwaliteit van de online hulpverlener. Maatwerk 4 (Augustus), p12-14. Bohn Stafflue van Loghum, Houten. ISSN: 1567-6587.

Congresbijdragen

- Roskam, R. (2021). Leiderschap buiten de behandelkamer. Pitch & panellid bij FGzPt congres.
- Roskam, R. (2016). Supervisant openbare supervisie PCRS met Paul Boelen. VGCt congres
- Kulyk, O. & Roskam, R. (2014). eHealth Outside the Lab: Evaluation of the Pilot Interventions. NSRII Conference
- Kulyk, O., Roskam, R., David, S., Van Veen, M. & Van Gemert-Pijnen, J. (2013). Reaching Out via Blended Care: Empowering High-Risk Adolescents via Tailored ePublic Sexual Health Services. Medicine 2.0’13 Congress, London, UK.

In de media
- Louwers, M. (2022). Een geslaagde transformatie, VGCt magazine (3), p28-31. Interview met RR en Wies van den Bosch in rubriek ‘Reflectie’
- Thiel, N. (2022). Even voorstellen: onze nieuwe bestuursleden. EM29, p62-63. Interview met RR.
- Pappot, I. (2022). Vijf vragen over EMDR. Medisch Dossier. Interview met RR.
- Van der Poel, P. (2020). Basis-ggz wil laten zien wat ze kan. Zorgvisie. Interview met RR.-

Overige stukken
- Roskam, R. (2020). Basis GGZ, tenzij... Resultaten en conclusies uit de pilot ‘Basis GGZ als poortwachter’. 
- Roskam, R. (2014). Evaluation of online public sexual health care in the Netherlands: a scenario-based user evaluation. Masterthesis Health Sciences.
- Roskam, R. (2013). Cross your t’s & dot your I’s: an explorative Study for therapist treatment fidelity in an asynchronous web-based treatment. Masterthesis Psychology.
- Kulyk, O., Roskam, R., David, S., & van Gemert-Pijnen, J. (2012). Online Counseling to Enhance Sexual Health of Young Adults under 25: Results Contextual Inquiry. University of Twente, Enschede.

Tot slot
Mijn activiteiten staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KVK) onder 'Liemersgaard Supervisie & Opleidingen', met KVK-nummer: 84427663. Ik sta tevens als docent geregistreerd bij het CRKBO, wat betekent dat 'Liemersgaard Supervisie & Opleidingen' vrijgesteld is van BTW over supervisie- en opleidingsactiviteiten.